Hälsosamtal

Hälsosamtal. Motion, mindre barn.

KUND: Region Jönköpings län

UPPDRAG: Att teckna bilder till stöd för skolsköterskors hälsosamtal med elever och föräldrar från förskola till och med gymnasiet.

Hälsosamtal. Mat.

Hälsosamtal. Skolsituation, gymnasiet.