Klipp häcken

”Klipp häcken – du kan rädda liv”. Detalj.

KUND: Karlstads kommun. Företag som arbetar för psykisk hälsa och suicidprevention

UPPDRAG: Göra kompletterade bilder i befintligt manér till broschyr.

”Klipp häcken – du kan rädda liv”. Omslagsskiss och klar omslagsbild.

”Klipp häcken – du kan rädda liv”. Fri höjd.