Kreativa skolan

Kreativa skolan. Omslag.

KUND: Region Värmland.

UPPDRAG: Redigera ett magasin om kultur i skolan, följa en grafisk form.

Kreativa skolan. Uppslag.

Kreativa skolan. Uppslag.