Nära mat

Nära mat till många gäster – Storkökens kockar på matresa genom Värmland. Bokomslag och illustration.

KUND: Karlstads kommun.

UPPDRAG: Formge och illustrera en kokbok.

Nära mat till många gäster. Uppslag.

Nära mat till många gäster. Uppslag.