Seniorfestivalen

Seniorfestivalen 2018

KUND: Karlstads kommun.

UPPDRAG: Illustration, logotyp, formspråk och applikationer.

Seniorfestivalen 2018. Skiss.

Seniorfestivalen 2018. Annons och flygblad.