Värmländsk kultur

Värmländsk kultur. Omslag (nr 5, 2018)

KUND: Föreningen Värmländsk Kultur.

UPPDRAG: Formge och redigera tidskriften Värmländsk kultur som ges ut 6 gånger per år. Löpande uppdrag.

Värmländsk kultur. Uppslag.

Värmländsk kultur. Uppslag.